KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

KPSS Lisans

KPSS Lisans sınavına, herhangi bir bölümde lisans programı okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve lisans mezunları girebilir.
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı
Eğitim Bilimleri sınavı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli ya da kadrolu olarak görev yapmak isteyen adayları kapsayan bir sınavdır. Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar bu sınava girebilir. KPSS öğretmenlik sınavında diğer sınav türlerinde de ortak olan Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına ek olarak Eğitim Bilimleri sınavı uygulanır.
Eğitim Bilimleri soruları, KPSS A Grubu öğretmen adaylarının KPSS lisans düzeyinde girmek zorunda olduğu sınav sorularını kapsamaktadır. Eğitim Bilimleri; Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile Rehberlik derslerinden oluşmaktadır.
Öğretmen adayları için 2013 yılından itibaren P10 ve P121 olmak üzere iki farklı puan türü hesaplanmaktadır.
P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.
P10 puanı; kılavuzda belirtilen 17 branş haricindeki öğretmenlikler için tercihlerde kullanılan puandır. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri bileşenlerinden oluşmaktadır
KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerlidir.

Atamalar

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulur.

Soru Dağılımı

KPSS Öğretmenlik sınavında, Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde 60 soru olmak üzere toplam 120 soru bulunur. Sınav süresi ise 130 dakikadır. Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru bulunur ve sınav süresi 100 dakikadır.

Genel Yetenek Genel Kültür soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Sınavda Uygulanacak Testler

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

120

130 dakika

 

ALAN BÖLÜM KONU ORTALAMA 
SORU SAYISI
TOPLAM 
SORU SAYISI
SÜRE

GENEL YETENEK

SÖZEL BÖLÜM

Sözcükte Anlam

1-3

60

130
D
A
K
İ
K
A

Cümlede Anlam

2-5

Dil Bilgisi

3-7

Paragraf Yapı – Anlam

13-17

Yazım – Noktalama

1-2

Anlatım Bozuklukları

1-2

Sözel Mantık

3-4

SAYISAL BÖLÜM

Sayılarla İşlem Yapma

6

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma

7

Problem Çözme

8

Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma

3

Sayısal Mantık ve Akıl Yürütme

6

GENEL KÜLTÜR

TARİH

Osmanlı Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti

3

60

Osmanlı Devleti

9

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

3-5

İnkılap Tarihi

10-12

COĞRAFYA

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri

7

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri

3

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri

8

VATANDAŞLIK

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku

3

Anayasa

3

İdare

3

Güncel Konular

6

 

KPSS Sınavda Uygulanacak Testler , Soru Sayısı ve Sınav Süresi

Sınavda Uygulanacak Testler Soru Sayısı Sınav Süresi
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

120

130 dakika

Eğitim Bilimleri

80

100 dakika

İşletme

40

50 dakika

Muhasebe

40

50 dakika

İstatistik

40

60 dakika

Hukuk

40

50 dakika

Kamu Yönetimi

40

50 dakika

İktisat

40

50 dakika

Maliye

40

50 dakika

Uluslararası İlişkiler

40

50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

40

50 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
(Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10))

50

75 dakika